Aan de slag met nieuwe programma’s

Regionale bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samen aan de slag laten gaan met grote maatschappelijke uitdagingen. Dat is het doel van de nieuwe programma’s: OPZuid 2021-2027, Just Transition Fund (JTF) en Interreg VI-A. Deze programma’s gingen in 2022 van start. De voorbereidingen voor het GLB 23-27, een programma voor toekomstbestendig boeren, vorderen gestaag. Naar verwachting start dat programma in het najaar van 2023.

Investeringen in Zuid-Nederland
Via het OPZuid, JTF en GLB investeert Brussel in de programmaperiode 2021-2027 zo’n 400  miljoen euro in de regio Zuid-Nederland. Dit bevordert niet alleen de regionale innovatie en economie. Het versnelt ook de transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen Zuid-Nederlandse partijen en partijen in Vlaanderen en Duitsland stelt Brussel nog eens ruim 500 miljoen Interreg-subsidie beschikbaar.

Transities versnellen
De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg beschikken over sterke innovatie-ecosystemen. In de regio wordt binnen projecten samengewerkt aan innovaties die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. Deze innovatieprojecten dragen niet alleen bij aan versnelling van de genoemde transities. Ze vangen ook de klappen op in regio’s die leunen op bedrijvigheid gebaseerd op fossiele energie, zodat de leefbaarheid en welvaart in deze gebieden gewaarborgd blijft. De Europese steun stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en zorgt ervoor dat innovatieve oplossingen sneller ontwikkeld kunnen worden.

“Brussel blijft investeren in Zuid-Nederland”