ICT-afdeling loopt voorop

Het ICT-team van Stimulus Programmamanagement vervult een voortrekkersrol voor alle beheerautoriteiten in Nederland. Teamleider Heena Hindocha vertelt waarom 2022 een uitdagend jaar was voor haar team.

Business Central, het projectinformatiesysteem van de provincie Noord-Brabant, wordt nu ook landelijk ingezet voor de programma’s JTF en GLB. Voor EFRO en POP was dit al het geval. “Deze systemen kunnen meerdere complexe Europese programma’s ondersteunen. In de basis hebben we hetzelfde systeem gebruikt, maar per programma was er veel maatwerk. De programmavereisten en de terminologie verschillen namelijk per programma. We hebben daarom drie totaal nieuwe webportals van de grond af opgebouwd voor het JTF, OPZuid en GLB. Hierbij hebben we ook meteen een flinke verbeteringsslag gemaakt. In de nieuwe webportals verloopt alle communicatie bijvoorbeeld via het portal en zijn er geen aparte mails meer nodig. Dit is veel overzichtelijker.”

Gevoelige gegevens
Hindocha: “In 2022 zijn we intensief bezig geweest met het ISO 27001 certificeringsproces. We verwachten dat we medio 2023 gecertificeerd zijn, als tweede afdeling binnen de provincie Noord-Brabant. Dit wil zeggen dat we voldoen aan de wereldwijde kwaliteitsnorm voor informatiebeveiliging. Belangrijk, want we werken met gevoelige gegevens van begunstigden. Daarom werken we intern continu aan de bewustwording van informatiebeveiliging.”

Korte lijntjes
Waarop ben je trots? “Op mijn team: Ricky, Remco en Hidde! Mijn collega’s hebben korte lijntjes met externe partijen, zoals de andere beheerautoriteiten en intermediaire instanties die met onze systemen werken. Zij schakelen snel en zijn oplossingsgericht. Dat is belangrijk voor het van de grond krijgen van nieuwe ontwikkelingen én voor onze externe en interne helpdeskfunctie. Ook de collega’s bij Stimulus weten ons goed te vinden met vragen over ICT.”

Het ICT-team van Stimulus Programmamanagement