Hans Overbeek, Hoofd Stimulus Programmamanagement:

‘Ook in 2022 zaten we kort op de bal’

In 2022 was Europa volop in beweging. Er was grootscheepse coronasteun om Europa economisch op de rit te krijgen. De Green Deal kreeg vleugels en de toekomst van de landbouw in Nederland was een hot topic. Al deze ontwikkelingen hebben hun weerslag gekregen in het werk van Stimulus Programmamanagement. Hans Overbeek geeft tekst en uitleg.

“In 2022 was er extra coronasteun voor snel economisch herstel en natuurlijk moesten deze forse bedragen snel op de juiste plek terecht komen. Verder maakte Europa nog meer vaart met het klimaatbeleid, zeker na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de almaar stijgende energieprijzen. Er kwam een flinke vaart in de Green Deal. Op nationaal niveau stond het toekomstbestendig maken van de landbouw hoog op de agenda. Hiervoor zijn we gestart met het in de steigers zetten van de regeling Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB- 23-27). Dit doen we voortaan niet alleen voor Noord-Brabant, maar ook voor Gelderland en Limburg.”

Coronasteun
“In 2021 zijn er Europese subsidieprogramma’s met stoom en kokend water tot stand gekomen. Het doel was dat Europa economisch snel weer op de been zou zijn en dat betekende dat wij als uitvoeringsorganisatie met harde deadlines moesten werken. Daarbij wilden we natuurlijk de kwaliteit van de projecten wel hoog houden. We bleven dus kort op de bal zitten, te beginnen bij het vinden van goede projecten. Daarna hielden onze programmamanagers intensief contact met de begunstigden. Bezoeken, goede gesprekken en meedenken over het vlottrekken van projecten als dat nodig was. Wanneer een project de gestelde doelen niet op tijd zou behalen, zou het geld terugvloeien naar Brussel. We zaten dus kort op de bal, zodat het Europese geld ten goede kwam aan Zuid-Nederland.”

Slimmer, groener en rechtvaardiger
“Het Europese klimaatbeleid mondde uit in diverse nieuwe subsidieprogramma’s. Het OPZuid-programma 2021-2027 ging op 12 september 2022 open. Deze nieuwe editie van OPZuid is gericht op een slimmer en groener Europa. Een ander gloednieuw programma dat de Europese Unie in 2022 heeft goedgekeurd is het Just Transition Fund (JTF). De komende 7 jaar gaat er zo’n 175 miljoen euro naar specifieke regio’s in Zuid-Nederland waar de hardste klappen vallen bij de overgang naar een koolstofarme economie. Bij het opstellen van het JTF-programma kregen we te maken met voortschrijdend klimaatbeleid van de Europese unie. Het moest nóg groener. Een voorbeeld. Het OPZuid-programma is begin 2022 goedgekeurd. Een project voor verwarming van woonwijken op basis van industriële restwarmte kan binnen dit programma subsidie krijgen, ook als deze uit gascentrales komt. Binnen het JTF-programma is dit niet mogelijk. Alleen projecten die werken met een schone energiebron, zoals waterstof, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.”

Takenpakket Stimulus
“In 2022 is het aantal programma’s van Stimulus Programmamanagement flink uitgebreid, net als het aantal opdrachtgevers. We werken nu voor vier ministeries: de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken, van Landbouw en van Financiën. Met de komst van de regeling Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-23-27) komt er een extra provincie bij: Gelderland. Het grotere takenpakket van Stimulus resulteerde in 2022 in een groei van 33,8  ft naar 43 fte. In 2023 verwachten we nog een uitbreiding en blijven we werken aan verdere professionalisering van ons team.”

Hans Overbeek, Hoofd Stimulus Programmamanagement