Op weg met Issuemaking

In 2022 heeft Stimulus zich bezig gehouden met issuemaking. Dit betekent dat we in onze communicatie aanhaken op maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie of de grondstoffencrisis. Zo brengen we de boodschap voor het voetlicht dat bedrijven en kennisinstellingen aan oplossingen hiervoor werken met hulp van Europese subsidieprogramma’s.

Een van de taken van Stimulus is het communiceren van het belang van Europese subsidieprogramma’s. Daarom genereren we publiciteit voor succesvolle projecten die met subsidie tot stand zijn gekomen. Met aantrekkelijke pitches proberen we de media te interesseren voor projecten. Dit doen we door deze te koppelen aan maatschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld de grondstoffen- of energietransitie. Deze proactieve benadering zijn we in 2020 gestart en hebben we de jaren erna verder uitgebouwd.

Focus: Duurzaam bouwen en wonen
In 2022 hebben we meer focus aangebracht en gekozen voor het thema: Duurzaam bouwen en wonen. Met concrete projecten haakten we aan op actuele ontwikkelingen in de bouw en de grondstoffen- en energietransities. Daarnaast hebben we ook sprekers geleverd voor diverse evenementen zoals de Dag van de Bouw, het Energiefestival en het Congres Duurzaam Gebouwd.

Social media
Uiteraard hebben we de publicaties en onze deelname aan evenementen verspreid via onze social mediakanalen, waarvan LinkedIn het belangrijkste is. Daarnaast hebben we nieuwsberichten over projecten geschreven op Stimulus.nl en deze gepromoot op social media. Dit heeft gewerkt, want het aantal volgers is gestegen verder gestegen naar bijna 900 en onze berichten werden breed gedeeld. Van begunstigden kregen we enthousiaste reacties. Reden genoeg om deze aanpak voort te zetten in 2023.

Wat heeft issuemaking opgeleverd?
Er zijn diverse artikelen over subsidieprojecten in de pers verschenen. Ook waren we zichtbaar op evenementen: Op 18 juni ontvingen diverse begunstigden publiek op hun bouwplaats. Redogroep leidde bijvoorbeeld bezoekers rond de Oranjekade in Helmond. Op het Energiefestival op 20 oktober 2022 in Den Bosch bemanden we een stand. Twee begunstigden en een programmamanager van Stimulus hielden workshops waarbij het werken met een Europese subsidie centraal stond. Op het Duurzaam Gebouwd Congres op 3 november hield associate professor van de Technische Universiteit Eindhoven Faas Moonen een voordracht over Europese subsidies. Zijn boodschap was: Innovatieve projecten in de bouw komen van de grond met een Europese subsidie.

Uw project in de schijnwerpers?
In 2023 gaan we aan de slag met het thema ‘Groene en slimme energie’ Past uw subsidieproject in dit thema en heeft u nieuws of mooie projectresultaten bereikt? Laat het ons weten en wie weet staat u binnenkort in de schijnwerpers! U kunt ons mailen op communicatie@stimulus.nl.

Stimulus genereert publiciteit voor succesvolle projecten die met subsidie tot stand zijn gekomen.